Stiria Collection

CN 5501

  • 5.5”dia. X 5.5”ht.